Health Workers Nagsagawa ng Door-to-Door na Bakuna Laban Tigdas

PIO Department

2018-5-11

Share article on:

Nagkaroon ng measles (tigdas) outbreak sa iba’t-ibang bahagi ng bansa at dahilan dito ay naglunsad ang City Health Office (CHO) ng Marikina ng kampanya upang malabanan at maagapan ang sakit na ito, lalo na sa mga bata.

Nagsagawa ng door-to-door o bahay-bahay na pagbabakuna ang mga health workers ng lungsod mula Abril 25 upang mailigtas sa tigdas ang mga batang may edad na 6 na buwan hanggang 5 taon. Ang tigdas ay madaling makahawa at maaring ikapahamak ng mga bata, kaya naman agarang kumilos ang CHO upang puksain ito.

Ayon pa sa kampanyang inilunsad ng CHO sa Facebook page nito: “Samahan niyo kami. Tayo na’t magtulong-tulong para sugpuin ang mga kalaban na nakamamatay. Ito ay isang matinding hamon. Bakuna Kontra Tigdas. Sa mga magulang na may anak na limang taon o anim na buwan pataas, pabakunahan siya laban sa Tigdas. Walang Batang ASTIG sa TIGDAS!”

Kung hindi maagapan ang tigdas, maari itong magkaroon ng kumplikasyon tulad ng pulmonya, pamamaga ng utak, impeksyon sa mata na maaring humantong sa pagkabulag, impeksyon sa tenga, pagtatae at dehydration na maaring humantong sa kamatayan, ayon sa Deparment of Health.


Kung mayroong katanungan hinggil sa mga serbisyong pangkalusugang ipinagkakaloob ng City Health Office, maaaring tumawag sa numero (02) 942-2359 o (02) 997-1108. #

Share article on: