Kahit Busy si Mayor Marcy, May Oras Para Makinig sa mga Marikenyo

PIO Department

2018-7-26

Share article on:

Laging abala araw-araw si Mayor Marcy Teodoro sa pag-aasikaso ng mga dapat gawin upang lalong maging maunlad, maayos, ligtas at maaliwalas ang Marikina.

Ngunit kahit busy si Mayor Marcy, nagagawan niya ng paraaan upang mapakinggan ang mga Marikenyo. Katulad kahapon, nakipag-usap si Mayor sa mga kababayan nating nasa City Hall at may mga inaayos sa Pamahalaang Lokal ng Marikina.

“Kailangang makinig tayo sa ating mga kababayan upang magtama-tama an gating mga ginagawa sa Marikina,” ang laging bilin ni Mayor Marcy sa mga kawani ng City Hall


Dahil dito, bigla na lamang uupo ang Ama ng Lungsod at makikipag-usap sa ating mga kababayan tulad nga ng nangyari kahapon sa City Hall upang sila ay kumustahin, makipagbalitaan at alamin ang kanilang mga pangangailangan ng maaksyunan agad!

Samantala, muling hinikayat ng City Hall ang mga Marikenyong wala pa ring sariling kuntador ng Meralco. Kahapon ay may mga Marikenyong binigyan ng seminar tungkol sa pagkakaroon ng sariling kuntador ng kuryente sa City Hall. Kabilang sa mga nagsalita ay si Mayor Marcy.


Mula ng mag-umpisa ang programa ni Mayor Marcy na matulungan ang mga mamamayan ng siyudad ng Marikina na magkaroon ng sariling kuntador ng Meralco, libu-libong kabahayan na ang nakabitan ng sarling kuryente at hindi na nakikikabit pa sa kanilang kapitbahay.

Para sa mga interesadong magkaroon ng sariling kuntador, tumawag lamang sa telephone number 646-16-29 para sa mga detalye.


Share article on: