Marikina Greets the New Year with Cleaner Streets and Environment

PIO Department

2019-1-3

Share article on:

If other cities in Metro Manila grappled with tons of trash after the celebration of the New Year, Marikina greeted the first day of 2019 with cleaner streets and environment.

On January 1, City Hall employees belonging to the City Environmental Management Office (CEMO) under the leadership of Gloria Buenaventura, took to the streets and started cleaning up the trash left by the New Year revelers.

Mayor Marcy Teodoro likewise called on Marikenos to start 2019 with cleaner environment by cleaning their homes, their surroundings and their communities.

“Simulan natin ang unang araw ng baong taon ng paglilinis sa harapan n gating mga tahanan at mga pamayanan,” Mayor Marcy said in his New Year’s message. “Makakaasa po kayo sa mas dobleng sipat at aksyon agad ng Marikina City Hall upang patuloy na mapaglingkuran ang bawat Marikenyo.”

Mayor Marcy also urged the employees of the City Government of Marikina to double their efforts in serving Marikeños.

“Lubos tayong inaasahan ng ating mga kababayan. Pagsumikapan natin silang mapaglingkuran ng magalang at mabilis,” Mayor Marcy said.

Share article on: