Mga Parke sa Marikina Patuloy Pang Pagagandahin

PIO Department

2019-10-23

Share article on:

Binisita ni Mayor Marcy Teodoro noong nakaraang linggo ang ilan sa mga pampublikong parke sa lungsod upang tiyakin na maayos, malinis at ligtas ang mga ito na gamitin para sa recreational activities ng mga pamilyang nais magpalipas ng oras dito.
Kasama ang mga tauhan ng City Hall, sinuri rin ni Mayor Marcy ang kalagayan ng mga playground equipments na ginagamit ng mga kabataan.Layon ni Mayor Marcy na lalo pang pagandahin ang mga parke at bakanteng lugar sa lungsod upang magsilbi ang mga ito na lugar kung saan maaaring magsama-sama o magsalu-salo ang mga pamilyang taga-Marikina, makipagtipon ang mga nakatatanda at makapaglaro ng masaya, ligtas at malaya ang mga bata.

Share article on: