Pag-iingat Laban sa COVID-19

PIO Department

2020-3-11

by Famela Dahonog

Share article on:

Sa kabila ng pagkumpirma ni Mayor Marcy Teodoro ng pagkakaroon ng kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa lungsod, naglabas ang Lokal na Pamahalaan ng Marikina ng mga paalala at mga paraan upang labanan ang posibleng paglaganap ng sakit na ito na kasalukuyang nakakaapekto sa libu-libong katao sa buong mundo.


Ilan sa mga ito ang sumusunod:


1. Paggamit ng Disinfectant Solution


Ang paglilinis gamit ang mga angkop na disinfectants tulad ng zonrox, clorox o lysol (100ml disinfectant + 900ml tubig) sa pagpunas sa mga hawakan ng pinto, mga kagamitan at kasangkapan sa bahay, telepono, remote control at iba pang madalas na mahawakan ng ating mga kamay ay tinuturing isa sa mga paraan na maaaring makatulong upang maiwasan ang pagkalat ng virus sa loob ng tahanan.


2. Madalas na Paghuhugas ng Kamay


Gawing mas madalas at mas matagal ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig, alcohol o hand sanitizer upang masiguro na lubos na malinis ang mga kamay. 


3. Wastong Pangangalaga sa Katawan


Mahalagang ugaliin ang pagtatakip ng bibig at ilong tuwing uubo o babahing upang maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo. Iwasan din ang pagkusot ng mga mata at paghawak sa iba pang parte ng mukha upang hindi makapasok ang mikrobyo sa katawan.


4. Pagkonsulta sa Doktor


Kung nakakaramdam ng sintomas ng COVID-19 tulad ng runny nose, masakit at may pangangati ng lalamunan, hirap sa paghinga, at lagnat ay agad na kumonsulta sa pinakamalapit na ospital o sa Marikina City Health Office.
Mariin pinapayuhan ng Pamahalaang Lungsod na manatili muna sa kani-kanilang tahanan at umiwas muna sa mga matatao at pampublikong lugar. 


Para sa karagdagang impormasyon, maaaring magtungo sa Marikina City Health Office o tumawag sa Marikina Rescue 161.

Share article on: