Safety Tips Tuwing May Bagyo

PIO Department

2018-9-12

Share article on:

Para masiguro ang seguridad ng mga mamamayan, mga kabahayan at mga kagamitan tuwing may bagyo, nagbigay ang Marikina City Rescue 161 ng mga dapat gawin sa panahon ng sakuna:

1.  Makinig sa balita, lalo na sa mga updates tungkol sa bagyo. I-monitor ang Facebook page ng PIO at Marikina Rescue 161 para sa mga updates tungkol sa water level sa Marikina River. Ang mga Facebook pages ng PIO at Rescue 161 ay may live CCTV feed ng Marikina River. May live CCTV feed din ang website na ito ng Marikina River (https://www.marikina.gov.ph//)

2. Mag-imbak na ng pagkain, lalo na ang mga nakatira sa low-lying areas at malapit sa Marikina River.

3.  Kung maari, huwag ng lumabas ng bahay.

4.   Itaas ang mga kagamitan para hindi maabot ng tubig baha.

5. Iwasang mag-park ng sasakyan sa gilid ng Marikina River.

6.  Siguruhing nakabasta na ang mga gamit na dadalhin sa paglikas sa mga evacuation centers.

7.   Ihanda ang mga batteries para sa mga transistor radios at flashlight para may gagamitin kung mag-brown out. I-charge na ang mga batteries at power banks ng cellphones.

8.    Maghanda ng flashlights dahil dini-discourage ang paggamit ng kandila at posporo na pwedeng pagsimulan ng sunog.


9. Kung gagamit ng kandila, maging responsible sa paggamit nito.

10.  Kung kailangang mag-evacuate, mag-evacuate na at lisanin ang bahay. Makinig sa mga abiso ng mga opisyales ng barangay at Rescue 161. Lumikas agad dahil nalalagay din sa risk ang mga rescuers kung mataas na ang tubig baha at baka hindi na sila mapuntahan agad.

11.   Para sa safety ng pamilya, lalo na ng mga bata at matatanda, pumunta na sa mga assigned evacuation centers.

12. Siguraduhing nakasara at naka-lock ang mga bahay kung lilikas papunta sa mga evacuation centers. I-shutdown ang kuryente. Tanggalin sa pagkakasaksak sa mga power outlets ang mga appliances.

13.  Maghanda ng pito para kapag na-trap sa loob ng bahay dahil sa baha, pwedeng tumawag ng pansin ng mga rescuers.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Facebook page ng Marikina Rescue 161 at PIO at ang official website ng Marikina City Government -- https://www.facebook.com/MarikinaRescue161/

https://www.facebook.com/MarikinaPIO/

https://www.marikina.gov.ph//
Share article on: