Tips Para Maiwasan ang mga Sakit sa mga Evacuation Centers

PIO Department

2018-8-9

Share article on:

By: Charles Adian Cruz, PIO


Tuwing tumataas ang tubig sa Marikina River nang lagpas sa kanyang normal na lalim, dali-daling lumilikas ang ating mga kababayan na nakatira sa mabababang lugar ng lungsod papunta sa mga evacuation centers.


Karaniwan, ang mga evacuation centers ay mga basketball courts at mga silid paaralan. Kapag dumadami na ang tao sa mga lugar na ito, kadalasan ay kumakalat ang mga karaniwang sakit tulad ng ubo, sipon, o trangkaso.


Nakakabahala ang mabilis na pagkalat ng mga sakit sa isang maliit na lugar, kung kaya’t pinapayuhan ni Dr. Alberto Herrera, City Health Officer ng Marikina, na panatilihing malinis ang mga evacuation centers. Huwag magkakalat kung saan saan, basta basta at obserbahan ang tamang hygiene upang hindi lumaganap ang mga sakit.


Medical Teams

Kapag naman may sakit ang isang tao, mas maiging ilayo muna siya sa mga taong walang sakit upang mapaliit ang tsansa na magkahawaan sa evacuation center. Kumunsulta agad sa medical team sa evacuation center upang hindi na lumala pa ang mga sakit at hindi na ito kumalat.


May mga medical teams  sa bawat evacuation center upang pangalagaan ang kalusugan ng mga lumikas dito at pagtutuunan ng pansin ang mga may sakit.
Nakatutok 24 oras sa bawat evacuation center ang mga medical teams na may sapat na gamot, doktor at mga medical personnel na pwedeng lapitan.

Pinapayuhan ding panatalihing malinis ang mga palikuran at mga portalet sa mga evacuation centers para maiwasan ang mga sakit. Ayon nga kay Dr. Herrera, huwag basta basta dudumi o iihi kung saan saan. Gamitin ang mga palikuran at portalet.

Panghuli, palaging uminom ng maraming tubig. Ang pagiging hydrated ay susi sa pagpapalakas ng resistensiya upang may panlaban sa sakit.Share article on: